e-Φαρμακείο

Forum Φαρμακοποιών

 

1 2 34

Η online κοινότητα των Φαρμακοποιών

Η online κοινότητα των Φαρμακοποιών

Νέο δυναμικό και ανανεωμένο το πρώτο Φαρμακευτικό Forum έτοιμο να φιλοξενήσει την online επιστημονική κοινότητα των Φαρμακοποιών! Ένας ολόκληρος φαρμακευτικός κόσμος σε ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνία! Γίνε και εσύ μέλος του forum! Κάνε την δωρεάν εγγραφή σου ΤΩΡΑ για να συμμετέχεις στις συζητήσεις του e-φαρμακείο!

Συνδικαλιστικά θέματα

Συνδικαλιστικά θέματα

Συνδικαλιστικός διάλογος Φαρμακοποιών στο forum του e-φαρμακείο! Θέματα της ΟΣΦΕ, των ΣΥ.ΦΑ, των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών και των Νέων Φαρμακοποιών! Πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο χώρο της Υγείας και των φαρμάκων. Για να συμμετέχεις και εσύ στις συζητήσεις κάνε ΤΩΡΑ την δωρεάν εγγραφή σου στο forum!

Φαρμακευτικά θέματα

Φαρμακευτικά θέματα

Συζήτηση σχετικά με θέματα ορθής συνταγογράφησης, ερωτήσεις και απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα κατά την εκτέλεση των συνταγών στο φαρμακείο την παρασκευή σκευασμάτων στο φαρμακείο , οδηγίες ασφαλιστικών ταμείων, φορολόγιση φαρμακείου, ασφαλισης ΤΣΑΥ, νομικών θεμάτων λειτουργίας του φαρμακείου. Γίνε και εσύ μέλος της online Φαρμακευτικής κοινότητας! Κάνε εγγραφή στο forum και πάρε μέρος στις συζητήσεις στο e-φαρμακείο!

Αγγελίες και πληροφόρηση

Αγγελίες και πληροφόρηση

Αγγελίες αγορά και πωλήσεις φαρμακείων. Προσφορά και ζήτηση εργασίας φαρμακοποιών και υπαλλήλων φαρμακείου. Εξοπλισμός και έπιπλα φαρμακείου. Μηχανοργάνωση προγράμματα Η/Υ διαχείρισης φαρμακείου και προβολής εφημεριών, εφαρμογές διαχείρισης φαρμακευτικών συλλόγων και διανεμητικού λογαριασμού. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο forum και ανάρτησε την αγγελία σου ή την πληροφορία σου στο e-φαρμακείο!

<< >> Play > Stop

Γεια χαρά, Επισκέπτης
Παρακαλώ Σύνδεση ή Εγγραφή.    Χάσατε τον κωδικό σας;

Θέση εργασίας για Φαρμακοποιό
(1 μέλος/η είναι εδώ) (1) Επισκέπτης
Δωρεάν αγγελίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε φαρμακεία και τον χώρο της Υγείας
Μετάβαση στο τέλοςΣελίδα: 1
ΘΕΜΑ: Θέση εργασίας για Φαρμακοποιό
#1580
Θέση εργασίας για Φαρμακοποιό 9 Χρόνια, 8 Μήνες πριν Κarma: 9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 004. 09-04-2013 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής
Αθήνα, 09/04/2013
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης
Αρ. Πρωτ.: 168
‘’Κωστής
Μπάλλας’’
ΤαΧ.Δ/νση: Λ.
Αθηνών 30
Τ.Κ.: 10441
Τηλέφωνο: 210 7221707/210
5230037
ΦΑΧ: 210 5230037
Email: hcipc@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ’ αριθμ. 004. 09-04-2013 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για
την υλοποίηση της πράξης «’’ΑΓΓΕΛΟΣ’’ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

Το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης ‘’Κωστής Μπάλλας’’
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά δομή, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
Κοινωνικό Φαρμακείο

Κωδικός θέσης


Είδος δομής


Τόπος υλοποίησης


Ειδικότητα


Διάρκεια σύμβασης


Αριθμός ατόμων
301


Κοινωνικό φαρμακείο


Δήμος Κρωπίας


Π.Ε. φαρμακοποιών


19


1
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κοινωνικό φαρμακείο
Κωδικός θέσης


Τίτλος σπουδών και λοιπά
απαιτούμενα προσόντα
301


Πτυχίο Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο
πτυχίο ή δίπλωμα σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι έμμεσα ωφελούμενοι τις πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας καινα είναι άνεργοι, έως 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:
Κριτήριο


Ανάλυση Κριτήριου


Βαθμολόγηση1.Κατάσταση ανέργου


Βραχυχρόνια νέος άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας


18
Μακροχρόνια νέος άνεργος έως και 30 ετών(>12 μηνών)


25
2.Οικογενειακή Κατάσταση


Μονογονεϊκή οικογένεια


15
Έγγαμος-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι


8
Με προστατευόμενα μέλη


3(για κάθε μέλος)
Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας


25
3.Οικογενειακό εισόδημα


Από 0 έως 6000


15
Από 6000,01 έως 14000


10
Από 14000,01 έως 22000


8
Από 22000,01 και άνω


0
4.Κατάσταση υγείας


ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35%-50%


6

ΑμεΑ με ποσοστό 50% και άνω


8
5.Προσωπική Συνέντευξη


Αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή


1-15

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.
Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες.
Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΙΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
ΓΕΝΙΚΑ:
 

Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.)
Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς)
Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών)

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.
Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).

Όσο αναφορά την εργασιακή εμπειρία, ανάλογα με την εμπειρία τους οι υποψήφιοι οφείλουν να
προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες,
απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.α.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της
ζητούμενη εμπειρίας (π.χ. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση
εμπειρίας κ.λπ.).
1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»:

Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Σημείωση:
για τις ειδικότητες των Φαρμακοποιών και των Γεωπόνων, οι οποίες δεν
εγγράφονται στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ζητείται από τους υποψηφίους αυτών των
ειδικοτήτων η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος
είναι άνεργος και ότι δεν έχει κάνει Έναρξη Επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ.
Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση του οικείου δήμου.
Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής
από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας
του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία
ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.
Εκτύπωση ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2012.

Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδημα»:

Εκτύπωση ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό
έτος 2012.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν
υποχρεούνται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος
θεωρημένη από την αρμόδια ΔΥΟ.

Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»:

Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).

2.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
2.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 004.09-04-2013
και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, και ΔΕ ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
 
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα
του Δικαιούχου (programa-agelos.gr) και· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα.
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, εφόσον εκδίδεται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
- στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση.
- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινο Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) και στην πρόσκληση με Κωδικό 49, αριθμ. πρωτ. : 206136/οικ.6.1473 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
 
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων έμμεσα ωφελουμένων. Στα γραφεία του Δικαιούχου
αναρτώνται σε έντυπη μορφή, συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι
κατωτέρω πίνακες:

Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατάφθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.


Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.

Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου (programa-agelos.gr) και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr). Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη διεύθυνση του δικαιούχου, αφού θα έχει ήδη συσταθεί επιτροπή για τον σκοπό αυτό.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄
ένσταση ελέγχου από τονΔικαιούχο που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Ο ωφελούμενος θα απασχοληθεί στη
συγκεκριμένη θέση εργασίας έως δεκαεννέα μήνες (19).


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

Περισσότερα: programa-agelos.gr/anakoinwsh-up-ari8m-004-09-04-2013/
admin
"There is no mystery for an open mind"
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 145
graphgraph
Αποσυνδεδεμένος Προβολή Προφίλ Μέλους
Φύλο: Άρρεν Γενέθλια: 05/30
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Forum για να κάνετε μια δημοσίευση.
 
Μετάβαση στην αρχήΣελίδα: 1
Συντονιστές: kris, aioannid, tradewind
e-Φαρμακείο στο Facebook

Συνδεμένοι Χρήστες


  • [Bot]
Now online:
  • no members
  • 1 guest
  • 1 robot
Latest members:
Total members: 1291

Χρήσιμα για την Υγεία

Μάθε για τους μύκητες των νυχιών και φυσικούς τρόπους θεραπείας στο ιστολόγιο για τους μύκητες των νυχιών Nail Fungus Cure με χρήσιμες και σημαντικές οι πληροφορίες για την ονυχομυκητίαση, τους τύπους της, την περιποίηση των νυχιών και την θεραπεία των μυκήτων στα νύχια με διάφορες ομοιοπαθητικές φυσικές θεραπευτικές μεθόδους.

Μάθε για την κληρονομική ή επίκτητη σιδηροβλαστική αναιμία στο ιατρικό ιστολόγιο sideroblastic anemia blog, μια πάθηση αδυναμίας αξιοποίησης του σιδήρου για την παραγωγή αιμοσφαιρίνης από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ο τύπος αυτός της αναιμίας συνδέεται με διαταραχή στην χρησιμοποίηση του σιδήρου, τρόποι διάγνωσης και αντιμετώπισης.

Πρόσφατες Συζητήσεις

APOTHEKER/ IN Gesucht

Autor: Basileios

Apotheke zwischen Köln und Düsseldorf, such deutschspachiges Personal für Vollzeit Infos: 1234at@arcor.de
περισσότερα

Συρταριέρα & γόνδολα φαρμακείου.

Autor: pharmacy

Πωλούνται 1) Συρταριέρα φαρμακείου WILLACH 4στηλη σε άριστη κατάσταση. Αποτελείται...
περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Autor: sofiapap

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΤΗΛ: 6946937717
περισσότερα

Ζητούνται Φαρμακοποιός και βοηθός Φαρμακείου

Autor: ektoras

Ζητούνται πτυχιούχος Φαρμακοποιός και βοηθός Φαρμακείου ή αισθητικός για...
περισσότερα

Πωλειται επιχειρηση φαρμακειου

Autor: tetras61

Πωλειται επιχειρηση φαρμακειου σε κεντρικο σημειο λουτροπολης της Φθιωτιδας...
περισσότερα